תחפשו שיעורים לפי:


 • שיעור קבוצתי
  עברית בחינוך הערבי כיתה יב
  | :הבנת הנקרא, דקדוק וכתיבה נכונה
  SortResults מואפק יוספין
  28/02/2021 - 14:00

 • שיעור קבוצתי
  עברית בחינוך הערבי כיתה ז
  | הבנת הנקרא
  SortResults ראניה אחסאן
  28/02/2021 - 14:00

 • שיעור קבוצתי
  מתמטיקה כיתה ט
  | מקבילית ומלבן בעיות חישוב והוכחה
  SortResults אורלי דהן
  28/02/2021 - 14:00

 • שיעור קבוצתי
  מתמטיקה כיתה יא - 5 יח"ל
  | 581 - סדרות
  SortResults האלה מחאגנה
  28/02/2021 - 14:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה כיתה י
  | תחביר - משפט מורכב
  SortResults ציונה אליאסי
  28/02/2021 - 14:00

 • שיעור קבוצתי
  עברית בחינוך הערבי כיתה יב
  | ספרות ודקדוק לבגרות
  SortResults מואפק יוספין
  28/02/2021 - 15:00

 • שיעור קבוצתי
  עברית בחינוך הערבי כיתה יב
  | תרגול דקדוק 3 יחל
  SortResults ראניה אחסאן
  28/02/2021 - 15:00

 • שיעור קבוצתי
  מתמטיקה כיתה יא - 4 יח"ל
  | חקירת פונקציות מנה ושורש
  SortResults אורלי דהן
  28/02/2021 - 15:00

 • שיעור קבוצתי
  מתמטיקה כיתה ז
  | פתרון משוואות
  SortResults אדריס עפו
  28/02/2021 - 15:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה כיתה י
  | תחביר- המשפט הפשוט
  SortResults ציונה אליאסי
  28/02/2021 - 15:00