תחפשו שיעורים לפי:

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | צורות- חינוך עצמאי- תרגול בגרויות
  SortResults ציונה אליאסי
  השיעור מתקיים ב- 2 מועדים

 • שיעור קבוצתי
  ערבית למגזר דרוזי תיכון
  | بجروت لغة
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 3
  SortResults מוחמד אבראהים
  מועד השיעור
  09/07/2020 | 16:00

 • שיעור קבוצתי
  ערבית למגזר ערבי תיכון
  | حلّ نماذج بجاريت في السّنتين السّابقتين
  SortResults נאג׳י דעאס
  השיעור מתקיים ב- 3 מועדים

 • שיעור קבוצתי
  עברית למגזר ערבי תיכון
  | תרגול לבגרות 3 יחידות
  SortResults ראניה אחסאן
  השיעור מתקיים ב- 6 מועדים

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | מערכת הצורות
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 15
  SortResults ענבל שבו
  מועד השיעור
  09/07/2020 | 16:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | תחביר המרות, קשרים לוגיים לכידות
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 4
  SortResults רותי אוויזרת
  מועד השיעור
  09/07/2020 | 16:00

 • שיעור קבוצתי
  עברית למגזר ערבי תיכון
  | הכנה לבגרות ידע לשון מערכת הפועל, תצורת השם, תקינות לשונית, שם המספר
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 3
  SortResults שירין סאבא בורשה
  מועד השיעור
  09/07/2020 | 16:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | גזרות - כללי. הקנייה ותרגול
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 6
  SortResults זיו אוטנהיימר
  מועד השיעור
  09/07/2020 | 16:00

 • שיעור קבוצתי
  עברית למגזר ערבי תיכון
  | דקדוק הבנת הנקרא ותלקיט
  SortResults מואפק יוספין
  השיעור מתקיים ב- 4 מועדים

 • שיעור קבוצתי
  עברית למגזר דרוזי תיכון
  | ספרות-ואולי לא היו הדברים
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 0
  SortResults חסאן גוטאני
  מועד השיעור
  09/07/2020 | 16:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | הפועל
  שיעור קבוצתי זה יתקיים לאחר שירשמו אליו 2 תלמידים
  תמונת מורה יעל קריספין
  מועד השיעור
  09/07/2020 | 17:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | חט"ע: תחביר - המרות ופסוקיות מצומצמות.
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 6
  SortResults מיכל קופפר אליהו
  מועד השיעור
  09/07/2020 | 17:00

 • שיעור קבוצתי
  עברית למגזר דרוזי תיכון
  | הבנת הנקרא
  SortResults חסאן גוטאני
  השיעור מתקיים ב- 2 מועדים

 • שיעור קבוצתי
  ערבית למגזר דרוזי תיכון
  | بجروت لغة
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 3
  SortResults מוחמד אבראהים
  מועד השיעור
  09/07/2020 | 17:00

 • שיעור קבוצתי
  עברית למגזר ערבי חט"ב
  | ידע לשון
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 2
  SortResults שירין סאבא בורשה
  מועד השיעור
  09/07/2020 | 17:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | תרגול בחינת בגרות : שם המספר ותורת הצורות
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 6
  SortResults אורנה סולמאני
  מועד השיעור
  09/07/2020 | 17:00

 • שיעור קבוצתי
  עברית למגזר ערבי תיכון
  | דקדוק 5 יחידות וספרות
  SortResults מואפק יוספין
  השיעור מתקיים ב- 3 מועדים

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | מערכת הצורות
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 3
  SortResults ענבל שבו
  מועד השיעור
  09/07/2020 | 17:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | מערכת הצורות
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 4
  SortResults ענבל שבו
  מועד השיעור
  09/07/2020 | 18:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | חט"ע - מרתון צורות חינוך עצמאיים
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 4
  SortResults לילי שיינפלד
  מועד השיעור
  09/07/2020 | 18:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | צורות- תרגול בגרויות
  SortResults ציונה אליאסי
  השיעור מתקיים ב- 2 מועדים

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | הפועל
  שיעור קבוצתי זה יתקיים לאחר שירשמו אליו 2 תלמידים
  תמונת מורה יעל קריספין
  מועד השיעור
  09/07/2020 | 18:00

 • שיעור קבוצתי
  עברית למגזר ערבי תיכון
  | דקדוק 5 יחידות
  SortResults ראניה אחסאן
  השיעור מתקיים ב- 5 מועדים

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | תרגול בחינת בגרות פרק תחביר
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 4
  SortResults אורנה סולמאני
  מועד השיעור
  09/07/2020 | 18:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | חט"ע - תרגול פסקת השוואה לקראת הבגרות
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 6
  SortResults מיכל קופפר אליהו
  מועד השיעור
  09/07/2020 | 18:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | תרגול מערכת הצורות לתלמידי בי"ס שיטים בלבד
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 0
  SortResults רותי אוויזרת
  מועד השיעור
  09/07/2020 | 19:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | תרגול פרק תורת הצורות: תצורת השם ופועל מבחינת הבגרות
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 1
  SortResults אורנה סולמאני
  מועד השיעור
  09/07/2020 | 19:00

 • שיעור קבוצתי
  עברית למגזר ערבי תיכון
  | הכנה לבגרות ידע ל לשון תצורת השם שם המספר הבניינים תקינות לשונית
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 0
  SortResults שירין סאבא בורשה
  מועד השיעור
  09/07/2020 | 19:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | חט"ע - חט"ע - עצמאי - פתרון 50% מהבחינה – שאלת שם המספר ומילות היחס + תחביר – בגרות קיץ 2016– מהגרים נקבצו עליה
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 6
  SortResults עידית זילברשטיין
  מועד השיעור
  09/07/2020 | 19:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | כתיבה ממזגת
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 5
  SortResults ענבל שבו
  מועד השיעור
  09/07/2020 | 19:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | סקירה ממזגת
  SortResults זיו אוטנהיימר
  השיעור מתקיים ב- 2 מועדים

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | חט"ע: תרגול סקירה ממזגת, ,תרגול הבנת הנקרא - טיפים לקראת הבגרות
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 10
  SortResults מיכל קופפר אליהו
  מועד השיעור
  09/07/2020 | 19:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | חט"ע - פתרון 50% מהבחינה – שאלת שם המספר + צורות – בגרות קיץ 2017 – תנועות הנוער
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 7
  SortResults עידית זילברשטיין
  מועד השיעור
  09/07/2020 | 20:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | תרגול תצורת השם והפועל מבחינת בגרות
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 1
  SortResults אורנה סולמאני
  מועד השיעור
  09/07/2020 | 20:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | חט"ע - פתרון 50% מהבחינה – שאלת שם המספר + תחביר – בגרות קיץ 2017 – תנועות הנוער
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 8
  SortResults עידית זילברשטיין
  מועד השיעור
  09/07/2020 | 21:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | שאלת השוואה
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 2
  SortResults זיו אוטנהיימר
  מועד השיעור
  09/07/2020 | 21:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | תרגול מערכת הצורות לתלמידי בי"ס שיטים בלבד
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 1
  SortResults רותי אוויזרת
  מועד השיעור
  09/07/2020 | 22:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | תרגול לתלמידי יא2 בי"ס שיטים בלבד
  SortResults רותי אוויזרת
  השיעור מתקיים ב- 3 מועדים

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | מערכת הצורות
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 1
  SortResults ענבל שבו
  מועד השיעור
  12/07/2020 | 16:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | חט"ע - מרתון מערכת הצורות לבגרות
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 0
  SortResults לילי שיינפלד
  מועד השיעור
  12/07/2020 | 16:00

 • שיעור קבוצתי
  עברית למגזר ערבי תיכון
  | דקדוק הבנת הנקרא ותלקיט
  SortResults מואפק יוספין
  השיעור מתקיים ב- 20 מועדים

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | הפועל
  שיעור קבוצתי זה יתקיים לאחר שירשמו אליו 2 תלמידים
  תמונת מורה יעל קריספין
  מועד השיעור
  12/07/2020 | 16:00

 • שיעור קבוצתי
  עברית למגזר ערבי תיכון
  | דקדוק וספרות
  SortResults מואפק יוספין
  השיעור מתקיים ב- 15 מועדים

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | הבנת הנקרא -הבהרות ותרגול
  SortResults זיו אוטנהיימר
  השיעור מתקיים ב- 2 מועדים

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | סיכום ממזג
  שיעור קבוצתי זה יתקיים לאחר שירשמו אליו 2 תלמידים
  תמונת מורה יעל קריספין
  מועד השיעור
  12/07/2020 | 17:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | מערכת הצורות
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 0
  SortResults ענבל שבו
  מועד השיעור
  12/07/2020 | 17:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | תצורת השם ושם המספר
  שיעור קבוצתי זה יתקיים לאחר שירשמו אליו 2 תלמידים
  תמונת מורה יעל קריספין
  מועד השיעור
  12/07/2020 | 18:00

 • שיעור קבוצתי
  עברית למגזר ערבי תיכון
  | דקדוק 5 יחידות
  SortResults ראניה אחסאן
  השיעור מתקיים ב- 8 מועדים

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | מערכת הצורות
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 3
  SortResults ענבל שבו
  מועד השיעור
  12/07/2020 | 18:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | לשון ללא הפסקה- מרתון צורות - תצורת השם: שורש משקל, בסיס+צורן ושאילה מלעז
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 5
  SortResults איילת ישראל
  מועד השיעור
  12/07/2020 | 19:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | חט"ע - פתרון 50% מהבחינה – שאלת שם המספר + צורות – בגרות חורף 2017 – מצבה של מערכת החינוך
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 2
  SortResults עידית זילברשטיין
  מועד השיעור
  12/07/2020 | 19:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | חט"ע - מרתון תחביר לבגרות
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 4
  SortResults לילי שיינפלד
  מועד השיעור
  12/07/2020 | 19:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | מערכת הצורות
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 1
  SortResults ענבל שבו
  מועד השיעור
  12/07/2020 | 19:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | חט"ע - מרתון מערכת הצורות לבגרות
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 0
  SortResults לילי שיינפלד
  מועד השיעור
  12/07/2020 | 20:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | חט"ע - פתרון 50% מהבחינה – שאלת שם המספר + תחביר – בגרות חורף 2017 – מצבה של מערכת החינוך
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 2
  SortResults עידית זילברשטיין
  מועד השיעור
  12/07/2020 | 20:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | תחביר-תרגול
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 2
  SortResults זיו אוטנהיימר
  מועד השיעור
  12/07/2020 | 20:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | לשון ללא הפסקה- מרתון תחביר
  SortResults איילת ישראל
  השיעור מתקיים ב- 17 מועדים

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | שם המספר ועוד
  SortResults זיו אוטנהיימר
  השיעור מתקיים ב- 2 מועדים

 • שיעור קבוצתי
  עברית למגזר ערבי תיכון
  | הכנה לבגרות: מערכת הפועל, תצורת השם, שם המספר, תקינות לשונית
  SortResults שירין סאבא בורשה
  השיעור מתקיים ב- 3 מועדים

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | חט"ע- מרתון לשון- צורות- העיצורים הגרוניים- זיהוי, מיון ותרגול מבחינות בגרות
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 4
  SortResults איה סגל
  מועד השיעור
  13/07/2020 | 16:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | הבנת הנקרא-שאלת השוואה,קריאת שאלה והבנתה.
  SortResults זיו אוטנהיימר
  השיעור מתקיים ב- 2 מועדים

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | חט"ע - מרתון מערכת הצורות - חינוך עצמאי לבגרות
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 1
  SortResults לילי שיינפלד
  מועד השיעור
  13/07/2020 | 16:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | חט"ע - פתרון 50% מהבחינה – שאלת שם המספר + צורות – בגרות קיץ 2016 – הטיול השנתי
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 4
  SortResults עידית זילברשטיין
  מועד השיעור
  13/07/2020 | 16:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | מערכת הצורות
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 1
  SortResults ענבל שבו
  מועד השיעור
  13/07/2020 | 16:00

 • שיעור קבוצתי
  עברית למגזר דרוזי תיכון
  | לשון-תחביר
  SortResults חסאן גוטאני
  השיעור מתקיים ב- 3 מועדים

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | חט"ע- מרתון לשון- הבעה- מטלה ותשובתה- זיהוי סוגי המטלה ומענה מתאים במבנה ובתוכן- תרגול מבחינת בגרות
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 6
  SortResults איה סגל
  מועד השיעור
  13/07/2020 | 17:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | חט"ע - פתרון 50% מהבחינה – שאלת שם המספר + תחביר – בגרות קיץ 2016 – הטיול השנתי
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 2
  SortResults עידית זילברשטיין
  מועד השיעור
  13/07/2020 | 17:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | מערכת הצורות
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 1
  SortResults ענבל שבו
  מועד השיעור
  13/07/2020 | 17:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | חט"ע - תרגול שם המספר לבגרות
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 0
  SortResults לילי שיינפלד
  מועד השיעור
  13/07/2020 | 17:00

 • קורס
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | תחביר -כל הנושאים
  SortResults זיו אוטנהיימר
  המפגש הבא (1 מתוך 5)
  13/07/2020 | 17:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | חט"ע- מרתון לשון- צורות- תיקוני הגייה- הדגש הקל באותיות : בכ"פ ובניין הפעיל- זיהוי, מיון ותרגול מבחינות בגרות (על פי מיקוד קורונה בחינוך העצמאי)
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 2
  SortResults איה סגל
  מועד השיעור
  13/07/2020 | 18:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | חט"ע - עצמאי - פתרון 50% מהבחינה – שאלת שם המספר ומילות היחס + צורות – בגרות קיץ 2019– ענוש ייענש
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 1
  SortResults עידית זילברשטיין
  מועד השיעור
  13/07/2020 | 18:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | מערכת הצורות
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 2
  SortResults ענבל שבו
  מועד השיעור
  13/07/2020 | 18:00

 • שיעור קבוצתי
  עברית למגזר דרוזי תיכון
  | תנ"ך-בראשית מ"ב
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 0
  SortResults חסאן גוטאני
  מועד השיעור
  13/07/2020 | 19:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | גזרות-נעו"י
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 2
  SortResults זיו אוטנהיימר
  מועד השיעור
  13/07/2020 | 20:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | שם המספר- לפי המיקוד לבגרות מותאם.
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 5
  SortResults איילת ישראל
  מועד השיעור
  13/07/2020 | 22:00

 • שיעור קבוצתי
  עברית למגזר דרוזי תיכון
  | תנ"ך-ספר דברים
  SortResults חסאן גוטאני
  השיעור מתקיים ב- 3 מועדים

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | חט"ע - מרתון מערכת הצורות לבגרות
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 1
  SortResults לילי שיינפלד
  מועד השיעור
  14/07/2020 | 16:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | הפועל
  שיעור קבוצתי זה יתקיים לאחר שירשמו אליו 2 תלמידים
  תמונת מורה יעל קריספין
  מועד השיעור
  14/07/2020 | 16:00

 • שיעור קבוצתי
  עברית למגזר ערבי תיכון
  | הכנה לבגרות: מערכת הפועל, תצורת השם, שם המספר, תקינות לשונית
  SortResults שירין סאבא בורשה
  השיעור מתקיים ב- 6 מועדים

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | חט"ע - מרתון מערכת הצורות לבגרות - חינוך עצמאי
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 0
  SortResults לילי שיינפלד
  מועד השיעור
  14/07/2020 | 17:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | תצורת השם
  שיעור קבוצתי זה יתקיים לאחר שירשמו אליו 2 תלמידים
  תמונת מורה יעל קריספין
  מועד השיעור
  14/07/2020 | 17:00

 • שיעור קבוצתי
  עברית למגזר ערבי תיכון
  | דקדוק 5 יחידות
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 1
  SortResults ראניה אחסאן
  מועד השיעור
  14/07/2020 | 18:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | סיכום ממזג
  שיעור קבוצתי זה יתקיים לאחר שירשמו אליו 2 תלמידים
  תמונת מורה יעל קריספין
  מועד השיעור
  14/07/2020 | 18:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | חט"ע - שם המספר לבגרות
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 1
  SortResults לילי שיינפלד
  מועד השיעור
  14/07/2020 | 18:00

 • שיעור קבוצתי
  עברית למגזר דרוזי תיכון
  | הבעה בכתב
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 0
  SortResults חסאן גוטאני
  מועד השיעור
  14/07/2020 | 19:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | חט"ע - פתרון 50% מהבחינה – שאלת שם המספר + צורות – בגרות קיץ 2016 – תזונה מקיימת
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 3
  SortResults עידית זילברשטיין
  מועד השיעור
  14/07/2020 | 19:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה חט"ב
  | חט"ע - פתרון 50% מהבחינה – שאלת שם המספר + תחביר – בגרות קיץ 2016 – תזונה מקיימת
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 4
  SortResults עידית זילברשטיין
  מועד השיעור
  14/07/2020 | 20:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | סקירה ממזגת
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 3
  SortResults איילת ישראל
  מועד השיעור
  14/07/2020 | 21:00

 • שיעור קבוצתי
  עברית למגזר דרוזי תיכון
  | לשון-תורת הפועל-שם העצם-תקינות ותחביר
  SortResults חסאן גוטאני
  השיעור מתקיים ב- 4 מועדים

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | חט"ע - פתרון 50% מהבחינה – שאלת שם המספר + צורות – בגרות חורף 2016 – תנועת הפועלות בארץ ישראל
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 1
  SortResults עידית זילברשטיין
  מועד השיעור
  15/07/2020 | 16:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | חט"ע - פרק הבנת הנקרא
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 3
  SortResults עידית זילברשטיין
  מועד השיעור
  15/07/2020 | 17:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | חט"ע - מרתון מערכת הצורות לבגרות
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 1
  SortResults לילי שיינפלד
  מועד השיעור
  15/07/2020 | 18:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | תרגול תחביר מבגרויות שונות: המרות, דו משמעות ופסוקיות מצומצמות
  SortResults מיכל קופפר אליהו
  השיעור מתקיים ב- 3 מועדים

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | תרגול סקירות מבגרויות שונות - שאלונים: תזונה מקיימת, מחוברים 24/7 והטיול השנתי
  SortResults מיכל קופפר אליהו
  השיעור מתקיים ב- 2 מועדים

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | הפועל
  שיעור קבוצתי זה יתקיים לאחר שירשמו אליו 2 תלמידים
  תמונת מורה יעל קריספין
  מועד השיעור
  16/07/2020 | 17:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | חט"ע - מרתון תחביר לבגרות
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 1
  SortResults לילי שיינפלד
  מועד השיעור
  16/07/2020 | 17:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | חט"ע - מרתון מערכת הצורות לבגרות - חינוך עצמאי
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 1
  SortResults לילי שיינפלד
  מועד השיעור
  16/07/2020 | 18:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | סיכום ממזג
  שיעור קבוצתי זה יתקיים לאחר שירשמו אליו 2 תלמידים
  תמונת מורה יעל קריספין
  מועד השיעור
  16/07/2020 | 18:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | תצורת השם ושם המספר
  שיעור קבוצתי זה יתקיים לאחר שירשמו אליו 2 תלמידים
  תמונת מורה יעל קריספין
  מועד השיעור
  16/07/2020 | 19:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | חט"ע - עצמאי - פתרון 50% מהבחינה – שאלת שם המספר ומילות היחס + תחביר– בגרות קיץ 2019– ענוש ייענש
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 2
  SortResults עידית זילברשטיין
  מועד השיעור
  16/07/2020 | 19:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | חט"ע - סקירה - שיעור א' - משלבי העבודה עד מילוי הטבלה - יישום בגרות חורף 2020 - קניות ברשת
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 4
  SortResults עידית זילברשטיין
  מועד השיעור
  16/07/2020 | 20:00

 • שיעור קבוצתי
  לשון, הבעה והבנה תיכון
  | חט"ע - סקירה - שיעור המשך - מטבלה לכתיבת הסקירה - יישום קניות ברשת - בגרות חורף 2020
  השיעור מתקיים כמות נרשמים 5
  SortResults עידית זילברשטיין
  מועד השיעור
  16/07/2020 | 21:00