מגוון סדנאות דיגיטליות בנושאי טכנולוגיה והעשרה בין התאריכים: 11.8.22-3.7, ימים א'-ה', שעות: 19:00-11:00


עיצוב


שימוש בכלי Office