חג פורים שמח!

שיעורים וחדרי תרגול לכיתות ח' מהרו להשתתף ולתרגל
חט"ב
חט"ב
חט"ב
חט"ב
;