לשון ללא הפסקה

תרגול ממוקד בלשון מהרו להשתתף ולתרגל
תיכון
חט"ב
;